Privacybeleid

Restaurant-Eetcafé Kosmos stelt alles in het werk om jouw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat je jouw persoonsgegevens veilig  aan ons kunt toevertrouwen. Met dit privacybeleid informeren wij jou helder en transparant over de wijze waarop Restaurant-Eetcafé Kosmos persoonsgegevens verwerkt van bezoekers en klanten van onze website (www.kosmosieper.be)


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wet bescherming persoonsgegevens stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Je eerst  om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • Jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen.
 • In deze privacyverklaring verklaren wij welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor het aanmaken van reservaties, formulieren via www.kosmosieper.be, of voor verwerking van facturen gebruiken wij de volgende informatie:

 • Jouw voor- en achternaam;
 • Jouw adres;
 • Jouw e-mailadres;
 • Jouw telefoonnummer;

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van reservaties op www.kosmosieper.be
 • Het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen  zoals geschenkbonnen en diensten bij je af te leveren;
 • Het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website;

Restaurant-Eetcafé Kosmos bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@kosmosieper.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier & Reservatieformulier

Als je een contact- of reservatieformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we jouw gegevens alleen om contact met je op te nemen en om jouw vraag of klacht af te handelen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@kosmosieper.be

Ontvanger / Verwerkers van gegevens

Voor de website doen wij een beroep op volgende third-party serviceproviders: Wij maken momenteel gebruik van verschillende providers om een goede werking van onze diensten te realiseren. Met betrekking tot de website gebruiken wij JouwWeb. Voor mailings en nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp.


Ons bedrijf doet, wanneer beroepsmatig vereist, beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (ontwerpers, freelancers …)
Ons bedrijf  zal de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij je daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Laatste aanpassing: 02/07/2021

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten of vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons bereiken via hello@kosmosieper.be. 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons bedrijf kun je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel  +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens
Restaurant-Eetcafé Kosmos
Grote Markt 26
8900 Ieper

hello@kosmosieper.be